ПГТСТ “Гоце Делчев” – гр. Пловдив

Проект „Дебати за климата“

Какво?

Предизвикателството „Дебати за климата “

Кога?

2021

Как?

Турнир по дебатиране по зададени теми, свързани с изменението на климата и връзката му с глобални проблеми, като: човешки права, гражданско участие, опазване на околната среда, дискриминация, миграция и развитие, младежки политики и др.

Дебатите ще протекат на две нива: национално, организирано в 13-те държави на участващите в инициативата партньори и европейски финал в Брюксел през ноември 2021 година. Шестима ученици от ПГТСТ „Гоце Делчев“ ще участват в проекта. Виктор Чиширов, Величко Терзийски, Ахарон Кочиян, Христо Добрев, Стоян Стойчев и Георги Сертов вече се готвят за първия си дебат.

Разгледайте снимки