ПГТСТ “Гоце Делчев” – гр. Пловдив

Проект „Подкрепа за успех“

Какво?

Проект BG05M20P001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“

Кога?

2014-2020

Как?

По проекта тази учебна година, функционират и две групи за занимания по интереси „Забавна физика“ и „ Географията – лесна и интересна“

Професионална гимназия по транспорт „Гоце Делчев“ вече трета учебна година работи по проект BG05M2ОP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“, включително и от Интегрираната схема между ОП РЧР и ОП НОИР, BG05M9OP001 2.018 „Социално икономическа интеграция на уязвими групи. 

Научeте повече за проекта 

Групи по проекта

Разгледайте снимки