ПГТСТ “Гоце Делчев” – гр. Пловдив

Програма „Еразъм+“

Какво?

„Еразъм+“ е програмата на ЕС за подкрепа на образованието, обучението, младежта и спорта в Европа.

Кога?

2014-2020

Как?

Държавите, отговарящи на условията, са разделени на две групи — държави по програмата и държави партньори. Държавите по програмата отговарят на условията за всички действия по „Еразъм+“, а държавите партньори могат да участват само в някои и трябва да отговарят на определени условия.

Програмата “Еразъм+” позволява да осъществите практика във всички държави–членки на Европейския съюз: Австрия, Белгия, Великобритания, Германия, Гърция, Дания, Естония, Кипър, Испания, Италия, Ирландия, Латвия, Литва, Люксембург, Малта, Полша, Португалия, Румъния, Словения, Словакия, Унгария, Финландия, Франция, Холандия, Хърватска, Чешка Република и Швеция

Какво?

Програма eTwinning

Платформа за педагози (учители, главни учители, библиотекари и др.), които работят в училище или детска градина в една от европейските страни и са се включили, за да си общуват, да си сътрудничат, да развиват общи проекти и, накратко, да се чувстват и да бъдат част от най-вълнуващата учебна общност в Европа. eTwinning окончателно беше интегриран към Еразъм+, европейската програма в областта на образованието, обучението, младежта и спорта. 

Разгледайте снимки