ПГТСТ “Гоце Делчев” – гр. Пловдив

Специалности прием 2021-2022

 

Транспортните услуги са един от секторите с най-динамично развитие и устройчив ръст.   

В днешно време, логистиката обхваща пълното планиране, контролиране, координация, изпълнение и контрол на всички стоки и информация, влизащи и излизащи от дадено предприятие. 

Обучавайки се в ПГТСТ „Гоце Делчев“, нашите ученици получават Трета и втора квалификационна степен и придобиват незаменими познания по Строителство, Снабдяване, Управление на производствените и непроизводствените операции, Дистрибуция, Обслужване на клиенти, Спедиция и Управление на транспортната и складова дейност.

5 години

В днешно време логистиката обхваща пълното планиране, контролиране, координация, изпълнение и контрол на всички стоки и информация, влизащи и излизащи от дадено предприятие.

 

5 години

Автотранспортна техника: Монтьор

Обучението по специалност „Автотранспортна техника“ отговоря на нуждите на автомобилния транспорт, които ни предлага автомобили, събрали в конструкцията си като във фокус всички върхови постижения от съвършената механика до бордовия компютър.

5 години

Автотранспортна техника: Техник

Бързото развитие на автотранспортната сфера създава постоянна необходимост от добре подготвени кадри, чиито професионални компетенции да отговарят на динамичното развитие и модернизация на секторa.

5 години

От 2008 г. до днес електрическите автомобили бележат сериозен възход, който се дължи до голяма степен на напредъка в технологиите за производство на батерии за електромобили, както и редицата техни предимства в сравнение с двигателите с вътрешно горене.

5 години

Сухо строителство

Завършилите тази специалност ще получат фундаментални знания за системите за сухо строителство, изграждането на вътрешни и външни стени, предстенни обшивки, повдигнати подове и окачени тавани. Друга цел е учениците да развият практически способности и умения за планиране на необходимите материали, инструменти, инвентарни средства и пособия, да придобият знания за работа с техническа документация и фирмени каталози.

5 години

Вътрешни ВиК мрежи

Придобиване на втора степен на професионална квалификация.

Завършилите обучението могат да работят във фирми, извършващи  подготвителни работи за ремонт на вътрешни водопроводни инсталации, водопроводчици (вътрешно снабдяване и канализация), монтьори на водопроводни тръби, работници по ВиК поддръжка на сгради и др.

5 години

Завършилите обучение по тази професия могат да работят в:

Фирми за монтаж и ремонт на различни видове електрически инсталации; Фирми, производители и вносители на електроинсталационни материали и изделия; Фирми, изпълняващи дейности свързани с електрозахранването;Собствена фирма за монтаж и ремонт на електрически инсталации. 

B мoмeнтa и yчeницитe и тexнитe poдитeли ca мoтивиpaни oт яcнaта пpeдcтaвa зa  възмoжнaтa peaлизaция и пoлзaтa oт пpoфecиoнaлнoтo oбpaзoвaниe., a peдoвнитe cpeщи c бизнeca биxa пoвишили пpивлeĸaтeлнocттa нa cпeциaлнocтитe.

Интересувате се от нашата специалност?

Свържете се с нас!