“Gotse Delchev” High School – Plovdiv

About Us

Welcome To "Gotse Delchev" High School!

"Какъвто и да е светът, умът винаги ще си задава въпроси."

During the Years...

ПГ “Гоце Делчев” се е доказала като образователна инситуция с множество постижения, проекти и преподаватели, които са стожери в специалностите си.

+
Qualified Teachers
+
Projects
+
Newspaper Issues
Do you need a consultation?

Contact Us!