ПГТСТ “Гоце Делчев” – гр. Пловдив

Проекти

  •  Проекти, спечелени от ПГТСТ „Гоце Делчев“
  • ERASMUS PLUS PROJECTS

Мобилност в Предеал, Румъния oт 20 до 27 април

Мобилност по проект SEAL в град Гданск, Полша от 24 до 29 април

Walk Together и ПГТСТ Гоце Делчев се срещат в защита на екологията с GreenAct

ПГТСТ Гоце Делчев реализира Учебно-тренировъчните фирми с нашите ученици 2023

Програма Еразъм – Франция 2023г.

Първа онлайн среща по проект SEAL

Mобилност по програма Еразъм +, проект Green act в Предеал, Румъния 20-24.03.2023

BG05M2OP001-2.015-0001 „Ученически практики-2“

Информация за спортния проект ХопаСус (Еразъм+)

Проект: SEAL – България, Хърватска, Полша, Турция, Румъния и Финландия.

Активност Еразъм+, Heritage, Гърция 10-16.10.2022 год.

Активност по програма Еразъм + Финландия 03-08.10.2022 год.

Walk together – Piispala, Finland – 21 – 27.03.2022  ErasmusPlus

2020-1-Cz01-KA201-078397 „Education in, for, through culture and heritage“, Erasmus +, KA201 Strategic school partnership.

24 – 28 august 2021, 1st TPM, Aydin, Turkey;

2TT – 25th – 30th November, 2021 Prague, Czeck Republic;

2020-2-Pl01_KA105-082397 Non-formal Education in Formal Education Content, 18-24.04.2022 and 06-10.09.2022.

Летен лагер по програма „Отново заедно“ на МОН

Програма „Отново заедно“ 2022 на МОН – Балчик.

Проект Ученически практики 2 22/23

Проекет „Ученически практики 2“

Проект „Ученически практики 2“ създаване учебно-тренировъчни фирми, чиито ръководители са представители на бизнеса и науката.

Програма „Отново заедно“ на МОН

Проект „Подкрепа за дуалната система на обучение“

Проект „Подкрепа за успех“

Проект „Приобщаващо образование“

Проект „Заедно в час“

Проект „Иновации в действие“

Практика „Сухо строителство“

Проект „Равен достъп до образование в условията на криза“