ПГТСТ “Гоце Делчев” – гр. Пловдив

Политика за поверителност на ПГТСТ "Гоце Делчев" - гр. Пловдив

22 декември 2020 г.

Приоритетна цел на сайта http://www.pgtst-plovdiv.com/е да гарантира на своите потребители разумно ниво на безопасност на личните данни. Това се отнася за всички персонални данни, вписани по един или друг начин в сайта. Политиката за поверителност описва информацията, която събираме при посещенията Ви в този сайт и начина, по който я използваме.

 

Защита на данните в ЕС  Европейска комисия – Общ регламент относно защитата на данните (ОРЗД).

Закон за защита на личните данни

 

Ние събираме и поддържаме лична информация за Вас, което може да включваВашето име, адрес, имейл адрес и телефонен номер и други лични данни. Ние получаваме Вашата лична информация от следните източници:

Ако доброволно ни предоставите информация, чрез попълване на форми на нашия сайт. Това може да включва информация, предоставена при записване за нашия бюлетин, или кореспонденция с нас чрез формата за контакти.

Чрез вашия браузър, когато посетите нашия сайт и браузъра Ви взаимодейства с нас. Ние използваме следните програми и уеб решения, които биха могли да получат достъп до Вашия IP адрес и анализират Вашето поведение при престоя на уебстраницата, без това да Ви идентифицира като физическо лице: Google Analytics, Google Webmaster tools, Hotjar heatmap. Данните се събират и администрират от Google и Hotjar и ние имаме достъп само до агрегираната информация. Тази информация се събира с помощта на бисквитки (cookies).

Личните данни, представени доброволно от Вас, се съхраняват в криптирана форма на нашите сървъри и ще бъдат използвани единствено и само за целите на сайта, без да се предоставят под каквато и да било форма на трети страни без Ваше съгласие.

Личните данни, събрани чрез бисквитки (cookies) ще бъдат използвани с цел подобряване на услугите и потребителското преживяване на сайта http://www.pgtst-plovdiv.com/

Личните данни, събрани от формата за контакт ще бъдат използвани с цел връзка с Вас и отговор на Вашите запитвания.

Личните данни, събрани при записване за информационния бюлетин ще бъдат използвани с цел периодично изпращане на новини от http://www.pgtst-plovdiv.com/

http://www.pgtst-plovdiv.com/може да разкрива лични данни само в описаните от закона случаи, със съдебно решение, ако се появи нужда от защита правата на собственост върху сайта или нужда от защита на личната сигурност на някой от потребителите или на обществеността.

Вашите лични данни ще бъдат съхранявани до получаване на потвърждение за отказ от Ваша страна.

Вие имате право на достъп до личната информация, вписана от Вас в базата данни. Можете да променяте своите лични данни, а в случай, че поискате това от нас, ние сме длъжни да ги изтрием. По всяко време заявеното желание за абонамент в сайта може да бъде прекратено чрез изпращане на потвърждение за отказ на pgtst.plovdiv@gmail.com

Политиката за поверителност може да бъде променяна, но при всяка промяна се задължаваме да публикуваме и датата на тази промяна. Ако в съдържанието се променят някои основни параметри, всички промени ще бъдат публикувани в сайта или ще Ви изпратим лично известие за това. Съветваме нашите потребители периодично да преглеждат това изявление, за да се информират за начините, по които са защитени личните им данни.

Ако имате някакви въпроси, искания или коментари относно политиката за поверителност на сайта http://www.pgtst-plovdiv.com/и работата с него, моля, изпращайте своите писма на e-mail: pgtst.plovdiv@gmail.com