ПГТСТ “Гоце Делчев” – гр. Пловдив

Специалности

Нашите специалности

Транспортните услуги са един от секторите с най-динамично развитие и устройчив ръст. 

В днешно време логистиката обхваща пълното планиране, контролиране, координация, изпълнение и контрол на всички стоки и информация, влизащи и излизащи от дадено предприятие. 

Обучавайки се в ПГТСТ „Гоце Делчев“, нашите ученици получават Трета квалификационна степен и продобиват незаменими познания по Снабдяване, Управление на производствените и непроизводствените операции, Дистибуция, Обслужване на клеинти, Спедиция и Управление на транспортната и складова дейност.

5 години

Спедиция, транспортна и складова логистика

В днешно време логистиката обхваща пълното планиране, контролиране, координация, изпълнение и контрол на всички стоки и информация, влизащи и излизащи от дадено предприятие.

5 години

Автомобилна мехатроника

Учениците ще получат знания за моделите, на базата на които са построени електронните системи за управление в съвременните автомобили.

5 години

Автотранспортна техника: техник

Бързото развитие на автотранспортната сфера създава постоянна необходимост от добре подготвени кадри, чиито професионални компетенции да отговарят на динамичното развитие и модернизация на секторa.

5 години

Автотранспортна техника: монтьор

Обучението по специалност „Автотранспортна техника“ отговоря на нуждите на автомобилния транспорт, които ни предлага автомобили, събрали в конструкцията си като във фокус всички върхови постижения от съвършената механика до бордовия компютър.

5 години

Електрически превозни средства / Хибриди

От 2008 г. до днес електрическите автомобили бележат сериозен възход, който се дължи до голяма степен на напредъка в технологиите за производство на батерии за електромобили, както и редицата техни предимства в сравнение с двигателите с вътрешно горене.

5 години

Електрообзавеждане на транспортна техника

Бързото развитие на автотранспортната сфера създава постоянна необходимост от добре подготвени кадри, чиито професионални компетенции да отговарят на динамичното развитие и модернизация на секторa.