ПГТСТ “Гоце Делчев” – гр. Пловдив

Архив: Portfolio

Description.

Програма “ Еразъм+“

Програма „Еразъм+“ Какво? „Еразъм+“ е програмата на ЕС за подкрепа на образованието, обучението, младежта и спорта в Европа. Кога? 2014-2020 Как? Държавите, отговарящи на условията, са разделени на две групи — държави по програмата и държави партньори. Държавите по програмата отговарят на условията за всички действия по „Еразъм+“, а държавите партньори могат да участват само …

Програма “ Еразъм+“ Прочетете повече

Проект „Дебати за климата“

Проект „Дебати за климата“ Какво? Предизвикателството „Дебати за климата “ Кога? 2021 Как? Турнир по дебатиране по зададени теми, свързани с изменението на климата и връзката му с глобални проблеми, като: човешки права, гражданско участие, опазване на околната среда, дискриминация, миграция и развитие, младежки политики и др. Дебатите ще протекат на две нива: национално, организирано …

Проект „Дебати за климата“ Прочетете повече

Проект „Подкрепа за дуалната система на обучение“

Проект „Подкрепа за дуалната система на обучение“ Какво? Проект № BG05M2OP001-2.014-0001 ,,Подкрепа за дуалната система на обучение“ Кога? 2014-2020 Как? Изпълнението на проект „Подкрепа за дуалната система на обучение“ ще спомогне за повишаване на съответствието на професионалното образование и обучение с пазара на труда и ще създаде възможности за повишаване на квалификацията на бъдещата работна …

Проект „Подкрепа за дуалната система на обучение“ Прочетете повече

Проект „Подкрепа за успех“

Проект „Подкрепа за успех“ Какво? Проект BG05M20P001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“ Кога? 2014-2020 Как? По проекта тази учебна година, функционират и две групи за занимания по интереси „Забавна физика“ и „ Географията – лесна и интересна“ Професионална гимназия по транспорт „Гоце Делчев“ вече трета учебна година работи по проект BG05M2ОP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“, включително и от …

Проект „Подкрепа за успех“ Прочетете повече